Websitesi Geçerli Kullanım Politikası

Bu geçerli kullanım politikası, web sitemize www.elektromanya.com ( sitemiz) erişim sağlanmasına ilişkin olarak, tarafınızla aramızdaki şartları düzenlemektedir. Bu geçerli kullanım politikası, sitemizin tüm kullanıcıları ve ziyaretçilerine uygulanmaktadır.

Sitemizin tarafınızdan kullanımı, web sitesi kullanımı www.elektromanya.com/kullanim-sartlari şartlarımızı tamamlayan bu geçerli kullanım politikasında yer alan tüm politikaları kabul ettiğiniz ve bu politikalara bağlı kalacağınız anlamına gelmektedir.

www.elektromanya.com, , ARENA CONNECT TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (tarafımızca veya bizim tarafımızdan) işletilen bir sitedir. 689529 sicil numarası ile Türkiye’de İstanbul ticaret siciline kayıtlıyız ve kayıtlı işyeri adresimiz Göktürk Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4, Eyüp, İstanbul’dur. Vergi numaramız Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 0741144728.

YASAK KULLANIMLAR

Sitemizi sadece kanuna uygun amaçlarla kullanabilirsiniz. Sitemizi aşağıda belirtilen şekillerde kullanamazsınız:

· Yürürlükteki yerel, ulusal veya uluslararası kanun veya yönetmeliği ihlal edecek şekilde;

· Yasaya aykırı veya hileli bir şekilde veya yasaya aykırı veya hileli bir amaç veya etki ile;

· Herhangi bir şekilde küçüklere zarar vermek amacıyla veya zarar verme girişimiyle;

· Aşağıda belirtilen içerik standardımıza uymayan herhangi bir materyali gönderme, kasten alma, yükleme, indirme, kullanma veya yeniden kullanma amacıyla;

· Davetsiz veya yetkisiz reklam veya tanıtım malzemesi veya diğer benzer teklif veya talepleri (spam gibi) iletmek veya gönderilmesini sağlamak amacıyla;

· Bir bilgisayarın yazılım veya donanımının işletilmesini olumsuz etkilemek için tasarlanan virus, Truva atı, solucan, zaman bombası, tuş vurucu kaydedicisi (keystroke logger), casus yazılım, reklam destekli bilgisayar yazılımı veya diğer benzer zararlı program veya benzer bilgisayar kodlarını içeren herhangi bir veriyi veya materyali kasten iletmek göndermek veya yüklemek amacıyla kullanamazsınız.

Aynı zamanda:

· Website kullanımı şartlarımızı ihlalen web sitemizin www.elektromanya.com/kullanim-sartlari herhangi bir kısmı ile ilgili çoğaltma yapmayacağınızı, kopya almayacağınızı veya yeniden satış yapmayacağınızı;

  • Bunun yanı sıra:
  • Sitemizin herhangi bir kısmı

· Sitemizin üzerine kayıtlı olduğu herhangi bir ekipman veya network;

· Sitemizin iletiminde idamesinde kullanılan herhangi bir yazılım; veya

· Bir üçüncü şahsa ait olan veya üçüncü bir şahıs tarafından kullanılan ekipman veya network veya yazılıma;

yetkisiz erişimde bulunmayacağınızı, müdahale etmeyeceğinizi veya bu sayılanları bozmayacağınızı da kabul etmektesiniz.

İNTERAKTİF HİZMETLER

Muhtelif zamanlarda aşağıda belirtilen

Sohbet odaları.

İlan panoları.

(interaktif hizmetler)

dahil ancak sınırlı olmaksızın sitemizde yer alan interaktif hizmetleri sağlayacağız.

İnteraktif hizmet sağladığımızda, sunduğumuz hizmetin şekli, moderasyon yapılıp yapılmadığı ve yapıldığında hangi formatta moderasyon yapıldığı (manual veya teknik dahil) hakkında tarafınıza açıklayıcı bilgi sağlayacağız.

Kullanıcılar (ve özellikle de çocuklar) için, sitemizde sunulan interaktif hizmetleri kullandıklarında üçüncü şahıslardan gelebilecek riskleri değerlendirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çabalayacak ve her koşulda, bu riskler ışığında ilgili hizmetin moderasyonunu kullanmanın (ne tür bir moderasyon kullanılacağı dahil) uygun olup olmadığına karar vereceğiz. Ancak, sitemizde sağladığımız interaktif hizmeti denetleme, takip veya ılımlama yükümlülüğümüz bulunmamaktadır ve hizmet modere edilmiş (moderated) olsun veya olmasın, bir kullanıcının interaktif hizmetlerimizden birini içerik standartlarımızı ihlalen kullanmasından doğan her türlü hasar ve zararı açıkça hariç tutmaktayız.

İnteraktif hizmetlerimizden herhangi birinin kullanımı çocuklar tarafından kullanımı ebeveynlerinin veya velilerinin onayına tabidir. Çocukları interaktif hizmetlerimizi kullanan ebeveynlere, moderasyon güvenli olmadığından, çocuklarıyla güvenlik hakkında iletişim halinde olmalarının önemli olduğunu söylüyoruz. Interaktif hizmetimizi kullanan çocuklar karışılacakları potansiyel risklerin farkında olmalıdırlar.

Bir interaktif hizmeti modere ettiğimizde, bir sorun veya güçlük çıktığı takdirde, normal şartlarda moderatörle irtibata geçmenizi sağlayacağız.

İÇERİK STANDARTLARI

Bu standartlar, sitemize katkı yaptığınız tüm materyallere ( katkılar) ve bu materyallere eşlik eden tüm interaktif hizmetlere uygulanmaktadır.

Aşağıda belirtilen standartlara harfiyen uymalısınız. Standartlar bir katkının her bir kısmına ve aynı zamanda bütününe uygulanmaktadır.

Katkılar;

· Doğru olmalı (olguları belirttikleri takdirde).

· Gerçek olarak ele alınmalı (fikirleri belirtikleri takdirde).

· Türkiye veya postaya verildikleri ülkede geçerli kanunlara uymalıdır.

Katkılar:

· Herhangi bir kişiye iftira atan ifadeler içermemelidir.

· Uygunsuz, suçlayıcı, nefret dolu veya kışkırtıcı söylemler içermemelidir.

· Cinsel açıdan açık materyal tanıtımı yapmamalıdır.

· Şiddeti desteklememelidir.

· Irk, cinsiyet, din, tabiiyet, maluliyet, cinsel eğilim eya yaşa dayalı ayrımcılığı teşvik etmemelidir.

· Diğer bir kişinin telif hakkı, veri tabanı, veri tabanı hakları veya markalarını ihlal etmemelidir.

· İnsanları aldatma potansiyeli olmamalıdır.

· Akdi bir yükümlülük veya gizlilik yükümlülüğü gibi üçüncü bir şahsa karşı yerine getirilmesi gereken hukuki bir yükümlülüğünü ihlal etmemelidir.

· Yasadışı faaliyeti teşvik etmemelidir.

· Başka bir kişinin gizliliğini tehdit etmemeli, kötüye kullanmamalı veya gizliliğine saldırmamalıdır veya sıkıntıya, rahatsızlığa veya gereksiz endişeye neden olmamalıdır.

· Başka bir kişiyi rahatsız etmemeli, taciz etmemeli, üzmemeli, utandırmamalı, telaşa düşürmemeli veya kızdırmamalıdır.

· Herhangi bir kişinin taklidini yapmamalı veya kimliğinizi yanlış veya başka bir kişi ile ilişkilendirerek yorumlamamalıdır.

· Hal böyle olmadığı halde bizden çıkmış imajı yaratmamalıdır.

· Telif hakkı ihlali veya bilgisayar suiistimali gibi (sadece örnekleme yoluyla) yasadışı faaliyetin savunuculuğunu yapmamalı, bu tür bir faaliyeti teşvik etmemeli veya bu tür faaliyete yardım etmemelidir.

DURDURMA VE FESİH

Sitemizin kullanımı yoluyla söz konusu geçerli politikamızın ihlal edilip edilmediğini tespit etmek bizim takdirimizdedir. Bu politikanın ihlali söz konusu olduğunda, uygun gördüğümüz yasal yola başvurabiliriz.

Bu geçerli kullanım şartlarına www.elektromanya.com/kullanim-sartlari uygun hareket edilmemesi, sitemizi kullanmanıza müsaade edilirken tabi olduğunuz kullanım şartlarının önemli bir şekilde ihlalini teşkil etmektedir ve aşağıda belirtilen işlemlerden birine veya tümüne başvurmamıza neden olacaktır:

· Tarafınızdan derhal, geçici veya daimi olarak sitemizi kullanma hakkınızdan cayılması.

· Tarafınızdan sitemize yüklenen herhangi bir post veya materyalin derhal geçici veya daimi olarak silinmesi veya kaldırılması.

· Tarafınıza bir ihtarname gönderilmesi.

· İhlalden kaynaklanan tazminat olarak tüm masrafların (makul idari ve hukuki ücret ve masraflar dahil ancak sınırlı olmaksızın) tarafınızca karşılanması için size karşı yasal takip başlatılması

· Tarafınıza karşı başka bir yasal işlem başlatılması

· Bilgilerin tarafımızca makul olarak gerekli görüldüğü üzere bu bilgilerin emniyet güçlerine ifşası.

Bu geçerli kullanım politikasının ihlallerine cevaben başvurulan yasal işlemlere ilişkin yükümlülüğümüzü hariç tutmaktayız. Bu politikada tanımlanan cevaplar sınırlı değildir ve bizler makul olarak uygun gördüğümüz her türlü yasal işleme başvurabiliriz.

GEÇERLİ KULLANIM POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bu geçerli kullanım politikasını, bu sayfada değişiklik yaparak dilediğimiz zaman gözden geçirebiliriz. Yapacağımız değişiklikler tarafınız üzerinde yasal olarak bağlayıcı olacağından değişikliklerden haberdar olmak için zaman zaman bu sayfaya göz atmanız beklenmektedir. Bu geçerli kullanım politikasında yer alan hükümlerden bazıları, sitemizde herhangi bir kısımda yayımlanan hüküm veya bildirilerle de geçersiz kılınabilmektedir.