SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Ürün Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu
 • 1. TARAFLAR

   1.1. MPX

  • Firma Ünvanı : MPX İletişim ve Servis Limited Şirketi

   Adresi : Merkez Mah. Ayazma Cad. No: 21 NEF 11 D Blok D:1

   Kağıthane/İstanbul

   Mersis Numarası : 6963-3371-8467-7448

   Telefon Numarası : 0212 332 21 70

   Faks Numarası : 0212 332 21 77

   Elektronik Posta : müsterihizmetleri@elektromanya.com

  • 1.2. MÜŞTERİ

  • Üye No :

   Adı :

   Soyadı :

   T.C. Kimlik No :

   Adresi :

   Cep Telefon Numarası :

   Ev Telefonu :

   İş Telefonu :

   Elektronik Posta :

   Teslim Alacak Kişi :

   Teslimat Adresi :


  İşbu Sözleşme’ de MPX ve Müşteri ayrı ayrı “ Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 • 2. TANIMLAR

  2.1. MPX : İşbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde www.elektromanya.com adlı internet sitesinin sahibi olarak, anılan internet sitesinden Ürünleri satışa sunan, işbu Sözleşme Madde 1.1.’ de tüm bilgileri yer alan MPX İletişim ve Servis Limited Şirketi adlı ticari ünvana sahip tüzel kişidir.

  2.2. Portal : Münhasıran MPX’e ait olan, Ürünler’in satışı yapılan www.elektromanya.com adlı internet sitesi.

  2.3. Müşteri : İşbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde MPX tarafından Portal’da satışa sunulmuş bulunan Ürünler’i ticari veya mesleki veya kişisel kullanım amaçlarıyla satın alan, kullanan veya yararlanan işbu Sözleşme Madde 1.2’ de tüm bilgileri yer alan ve Portal Üyelik Sözleşmesi imzalamış bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerdir.

  2.4. Ürün/Cihaz : Elektromanya’nın, sadece Üye olarak kayıt ettiği gerçek ve tüzel kişilere Portal üzerinden ilan edilen koşullarda ve kutu içeriği MPX tarafından belirlenmiş olarak satışa sunduğu; değişik marka ve modelde kullanılmamış veya MPX’de ya da yetkilendirdiği bir başka teknik serviste işlemden geçmiş ve kontrol edilmiş özürlü, yenilenmiş ve/veya ikinci El Cep Telefonları ile elektronik cihazlar ve aksesuarlardır. Tereddüte yer bırakmamak adına işbu Sözleşme’de Ürün, Müşteri’nin Portal üzerinden satın alma talebinde bulunduğu, niteliği 4. Maddede belirtilen cihazdır.

  2.5. Yetkili Servis : MPX’in yetkilendirdiği ve zaman zaman Portal üzerinden yapacağı yetki değişikliklerini bildireceği Portal üzerinden satışa sunulan Ürünler’e ilişkin arıza tespit, onarım ve değişim hizmetlerini yerine getiren tüzel kişilik.

  3. SÖZLEŞME KONUSU

  İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri’nin, MPX’e Portal üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, satışa sunulduğu Portal’da özellikleri, satış fiyatı, teslimat şartları ayrıntılı olarak belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturmaktadır.

 • 4. SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN’E İLİŞKİN BİLGİLER

   4.1. Ürün’ün Özellikleri

   İşbu Sözleşme’ nin konusu olan Ürün’ün özellikleri, Portal üzerinde tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’ nin ayrılmaz parçası sayılan faturada da belirtildiği üzere aşağıdaki gibidir;

   Cihaz’ ın Marka ve Modeli Cihaz’ ın Teknik Özellikleri Cihaz’ ın Özrü Cihaz’ ın Bedeli (Adet)5. ÖDEME

Müşteri, Portal üzerinden siparişini oluşturduktan sonra, ödeme aşamasına gelecektir. Müşteri, ekranda karşısına çıkan “Ödeme” ikonunu tıkladığında, karşısına gelen pencerede bulunan ilgili yerleri, ödemeyi yapmak istediği kredi kartına ilişkin bilgilerini girerek ödemeyi gerçekleştirecektir.

Müşteri tarafından “Ödeme” ekranında yer alan bilgilere cevaben girilen bilgilerin doğruluğu, sistemsel olarak kontrol edilip, ödemede kullanılan kredi kartının muhatabı olan Banka tarafından provizyon verilmesi ile birlikte ödeme tamamen gerçekleşmiş sayılacaktır. Yapılan bu işlemler Müşteri’nin ödeme yükümlülüğünü kabul ettiği anlamına gelmektedir.

Müşteri tarafından verilen siparişin ödemesi MPX’in hesabına geçmedikçe, sipariş tamamlanmış sayılmayacaktır ve bu nedenle Müşteri’nin, ödeme MPX’in hesabına geçmeden siparişe konu Ürün’ü kendisine teslim edilmesini talep hakkı bulunmamaktadır.

6. TESLİMAT

6.1. Müşteri tarafından ödemesi gerçekleştirilen Ürünler’ in teslimatı, satışa konu olan Ürün’ün Faturası ile birlikte Müşteri’nin bildirdiği teslimat adresine MPX tarafından kargo şirketi vasıtası ile gerçekleştirilecektir.

6.2. Satışı gerçekleşen Ürün’ün teslim süresi satışın gerçekleştirilme tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günüdür.

6.3. Müşteri'nin Ürün’ü teslim almaktan imtina etmesi halinde; MPX’in, Sözleşme ’yi derhal fesih etme hakkı yanı sıra söz konusu Sözleşme’nin kurulmasına ilişkin masraf ve/veya zararlarını da talep etme hakkı da doğacaktır.

6.4. Teslimat için Müşteri’nin sevkiyat bilgilerini tam ve eksiksiz doldurması ve teslimat gününde verilmiş bulunan adreste bulunulması zorunludur.

7. GARANTİ & CİHAZ İADESİ

7.1. Garanti’nin sınırı ; İşbu Sözleşme’nin konusunu Müşteri tarafından satın alınan Özürlü/Kusurlu bir Ürün’ün oluşturması halinde, gerek Portal’da Ürün tanıtımının yapıldığı sayfada deklare edilen, gerekse işbu Sözleşme Madde 4’te tekrar Müşteri’nin dikkatine sunulan özür/özürler MPX’in verdiği garanti kapsamında değildir.

Söz konusu Özür ve/veya ayıp nedeni ile Müşteri tarafından MPX’e yapılacak ilgili Ürün’e ilişkin şikâyet ve/veya başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Satışı yapılan Ürün’ün iadesinde, Ürün’ün ambalajının/kutusunun açılmamış, sim kart takılmamış olması ve Apple cihazlarda “Iphone’umu Bul” özelliğinin kapalı olması şartları aranmaktadır.

Cihaz iadesi ve gönderimlerinde MPX’in anlaşmalı olduğu taşıyıcı firma olan Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. kullanılmalıdır. Müşteri’nin başka bir taşıyıcı firma aracılığı ile yaptığı gönderimlerin maliyeti kendi üzerindedir.

7.2. Cihaz’ın Belirtilen Özür Dışında Bir Özrünün Ortaya Çıkması Hali ; MPX tarafından deklare edilen özürler dışında Müşteri’nin ilgili Ürün’e ilişkin herhangi bir özür, hata, veya arıza iddiası bulunduğu takdirde, Müşteri kendi imkanları ile Ürün’ü MPX’in yetkilendirdiği Yetkili Servis’e ulaştıracaktır.

Yetkili Servis’e ilişkin bilgiler ise Portal’da bildirilmiştir.

7.3. Tamir ve Değiştirme; Yetkili Servis tarafından yapılan inceleme sonucunda Ürün’deki arızanın, MPX tarafından Müşteri’ye Portal’da deklare edilmiş olan özrün dışında bir arıza olduğunun tespit edilmesi halinde, cihazın tamiri Yetkili Servis tarafından yapılacaktır, Cihaz şayet tamir edilemiyorsa teknik servis makul sürede muadil ürünle değişim işlemini gerçekleştirecektir.

7.4. Kullanıcı hatası sonucu ortaya çıktığı tespit edilen arızalardan MPX’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8. MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Müşteri, MPX tarafından Portal üzerinden belirtilen satış ve sözleşme koşullarını anlayıp, kabul etmiştir

8.2. Müşteri yanlış ve/veya herhangi bir sebeple MPX’i yanıltacak bilgiler vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

8.3. Müşteri, MPX tarafından gerek Portal’da Cihaz’a ait tanıtım sayfasında detaylı olarak belirtilen gerekse de işbu Sözleşme Madde 4'te detaylı olarak tarif edilen işbu Sözleşme konusu Cihaz ve/veya Cihazların teknik özellikleri, özrü/özürleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Cihaz/Cihazlar’ı sipariş verdiğini İşbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

8.4. Portal’da -Ürün tanıtım sayfasında yer alan ön bilgilendirme, ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Müşteri işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

8.5. Müşteri, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün içinde bulunduğu paketi teslim almadan önce muayene edecek ve ambalajı yırtılmış hasarlı paketi kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, Müşteri’ye aittir.

8.6. Cihaz’ın tesliminden sonra Müşteri’ye ait kredi kartının Müşteri’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Cihaz bedelini MPX’e ödememesi halinde, Müşteri, kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Cihaz’ı MPX’in telefon ve/veya elektronik posta ile kendisini bilgilendirmesini müteakip 3 (üç) gün içinde MPX’e, teslimat giderleri kendisine ait olmak üzere iade etmekle yükümlüdür.

8.7. Müşteri, Ürün’ün kendisine ulaşmasını takip eden 14 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Cayma bildirimi MPX’in madde 1.1 belirtilen adresine yapılmalıdır.

8.8. Müşteri, kendisi tarafından deklare edilen teslimat adresine ve söz konusu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, kendisine yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

8.9. Müşteri, uyuşmazlığın çözülemediği hallerde Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir.

8.10. Müşteri, MPX tarafından saklanacak olan işbu Sözleşme’ye 3 iş günü erişim ve çıktısını alma hakkına sahiptir.

9. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme hazırlar arasında akdedilmiş bir Sözleşme olduğundan Portal üzerinde Müşteri’nin dikkat ve incelemesine sunulan işbu Sözleşme’nin altında yer alan “Okudum, Anladım” ikonunu işaretlemesi ve akabinde karşısına çıkan “ Sözleşme’de yer alan tüm koşulları okudum, anladım ve tüm koşullar üzerinde mutabıkım” ikonunu işaretleyerek onay ikonu aktive etmesi ve işbu Sözleşme konusu Ürün’ün bedelinin Müşteri tarafından verilen kart bilgileri doğrultusunda tahsil edilmesi ile kurulmuştur.

ÜCRETSİZ KARGO